Политика за защита на личната информация

Обновление от 04 април, 2014г.

Тази политика се прилага за сайта ridico.com, наричан по-долу за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от РИДИКО ООД, наричан по–долу за краткост ДОСТАВЧИК, и се отнася до посетителите и регистрираните потребители на САЙТА, наричани по–долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ

Тази политика за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от Общите условията за ползване на САЙТА. Чрез осъществяване на достъп до САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява съгласието си с условията на тази политика.
Тази политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на САЙТА, включително и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляри. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена или получена от него по тези начини. Всяка друга информация, включително електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до ДОСТАВЧИКА, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съхранението и обработването на тази информация.
Настоящата политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на САЙТА. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да прегледа и да се запознае с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези сайтове.
Информацията, която ДОСТАВЧИКЪТ събира, се използва:
- за да можем да отговаряме на запитвания и въпроси от ПОТРЕБИТЕЛЯ
- за да можем да установим потребностите на ПОТРЕБИТЕЛЯ
- за да подобрим на съдържанието на САЙТА и предлаганите продукти и услуги.
- за да се свържем с ПОТРЕБИТЕЛЯ
- за да информираме ПОТРЕБИТЕЛЯ за нови продукти и/или услуги
- за да изпращаме информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при заявено от него желание
- за целите на планирането
- за маркетингови и други информационни цели
- за получаване на поръчки от ПОТРЕБИТЕЛЯ
- за изпращане на поръчаните стоки и услуги до ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДОСТАВЧИКЪТ ще ползва лична или идентифицираща информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Лична или идентифицираща информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без неговото изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение.
ДОСТАВЧИКЪТ няма да ползва личната идентификационна информация, за да изпраща нежелани съобщения /спам/.
По време на посещение на САЙТА, ДОСТАВЧИКЪТ получава следната информация:
- Брой на посетителите
- IP адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Името на домейн и/или поддомейн на ПОТРЕБИТЕЛЯ /където е приложимо/
- Датата и часът на посещението от ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Мястото/сайтът в интернет, който реферира към САЙТА
- Разглежданите страници от САЙТА
- Източникът на заявката
- Типът на браузъра, операционната система, разделителната способност на екрана на устройството, което ползва ПОТРЕБИТЕЛЯ за достъп до САЙТА

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя настоящата политика като част от условията за ползване на САЙТА по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на съдържанието на САЙТА след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да преглежда и да се запознае със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на САЙТА
ДОСТАВЧИКЪТ полага всички възможни усилия и предприема необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на личната и идентифицираща информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Сподели с приятели

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
© 2014 РиДиКо ООД Всички права запазени